Impressum

INOVIS Live Automation AG

Rosswiesstrasse 27, CH-8608 Bubikon
eMail: sales@inovis.ch
Telefon: +41-55-253 44 88, Fax: +41-55-253 44 89
Firma-ID  CH-020.3.021.487-3
Mwst-Nr  451 955

INOVIS Live Automation AG

 

 

Rosswiesstrasse 27, CH-8608 Bubikon
eMail: sales@inovis.ch 
Telefon: +41-55-253 44 88, Fax: +41-55-253 44 89

 

Firma-ID  CH-020.3.021.487-3
NIP  451 955

Wyłączenie odpowiedzialności

1. Zawartość oferty online.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość dostarczonych informacji. Roszczenia wobec autora dotyczące strat materialnych lub moralnych powstałych w skutek wykorzystania lub niewykorzystania przedstawionych informacji lub przez użycie nieprawidłowych czy niekompletnych informacji są wykluczone, o ile wina autora nie była zamierzona. Wszystkie oferty nie są wiążące. Autor wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany części lub całej oferty bez żadnego zawiadomienia poprzez uzupełnienie lub usunięcie dowolnych zapisów a także do wstrzymania publikacji czasowo lub definitywnie.

2. Odnośniki i linki

Autor nie ponosi odpowiedzialności za treści innych witryn internetowych, do których odsyłają linki na jego stronach – chyba, że ma pełną wiedzę o nielegalnej treści i byłby w stanie zapobiec oglądaniu tych stron przez odwiedzających jego witrynę. Autor niniejszym oświadcza, że w czasie dodawania linków nie było na stronach powiązanych żadnych nielegalnych treści. Na obecne i przyszłe kształtowanie treści na powiązanych stronach autor nie ma żadnego wpływu. Dlatego też dystansuje się od wszystkich treści powiązanych stron, które zostały zmienione po dodaniu linku. Ponadto autor nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek posty lub wiadomości publikowane przez użytkowników, fora dyskusyjne, księgi gości listy mailingowe i wszelkie inne formy baz danych, dostępne do zapisu z zewnątrz na jego stronie. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści a szczególności za szkody wynikające z wykorzystania lub niewykorzystania takich informacji spoczywa wyłącznie na dostawcy tej strony, o której mowa a nie na autorze strony na której znajduje się link.

3. Prawa autorskie

Autor nie zamierza używać żadnych materiałów chronionych prawami autorskimi do publikacji lub jeśli nie jest to możliwe, wskazać odpowiedni przedmiot chroniony prawami autorskimi. W ramach oferty internetowej chronione marki i znaki towarowe podlegają pod przepisy obowiązującego prawa znaków towarowych. Sama wzmianka o marce nie może nasuwać wniosków że prawa autorskie marki są naruszone. Prawa autorskie do wszelkich materiałów stworzonych przez autora są zastrzeżone. Jakiekolwiek powielanie lub użytkowanie obiektów takich jak obrazy, wykresy, dźwięki czy teksty w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych jest niedozwolone bez zgody autora.

4. Ochrona danych osobowych

 

Jeśli na stronie internetowej jest możliwość wprowadzenia danych osobowych lub firmowych (adresy email, nazwiska, adresy), wprowadzenie tych danych jest dobrowolne. Wykorzystanie i zapłata za wszystkie oferowane usługi bez podania jakichkolwiek danych osobowych lub z podaniem pseudonimu są dozwolone o ile są technicznie możliwe i uzasadnione. Wykorzystanie opublikowanych adresów pocztowych, numerów telefonu lub faksu oraz adresy e-mail w celach marketingowych jest zabronione, osoby wysyłające niechciane wiadomości spamowe będą karane.

 

5. Wartość prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności

 

Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część publikacji internetowej, do której nawiązano. Jeśli części lub poszczególne sformułowania niniejszego tekstu nie są poprawne lub zgodne z prawem, treść i ważność pozostałych części dokumentu pozostają nienaruszone wobec tego faktu.

(Źródło: www.disclaimer.de)